top of page
Blaast
doedelzak en fluit om Semini te vieren
Kent u Semini ?
Kent u AKSIE ?
Het Spelleke van Semini

SEMINI is de naam die de Antwerpenaars gaven aan een bas-relief, vermoedelijk uit de tweede eeuw, ingemetseld boven de enige nog bestaande poort van de oude burcht: ‘Het Steen'. Het volksgeloof zag in het beeldje een vruchtbaarheidssymbool. Vrouwen gingen er een kindje afsmeken.

 

In 1587, na de herinname van Antwerpen door de Spanjaarden, werd Semini in een vlaag van preutsheid zwaar verminkt. Zijn manifeste viriliteit was een doorn in het oog van de toenmalige clerus.

 

SEMINI, (soms ook wel eens god 'jumenas' geheten), blijft echter het zinnebeeld van de levenskracht en de creativiteit van de Antwerpenaren.  Zij noemen zich dan ook met fierheid SEMINI'S KINDEREN.

Is de promotor van de Seminifiguur. vzw AKSIE werd opgericht in 1987, 400 jaar na de verminking van het bas-reliëf, met als doel de verweerde resten van Semini voor verder verval te behoeden.

Daarenboven zorgt vzw AKSIE voor:

  • Het heraanknopen bij gezegden, verhalen en tradities rond de Seminifiguur, en het cultiveren hiervan.

  • Het organiseren van feesten en bijeenkomsten rond de figuur van Semini.

  • Het promoten van verantwoorde creaties rond Semini.

  • De verrijking van het Antwerps toeristisch patrimonium met tradities en folklore rond Semini.

  • De bevordering van het onderzoek naar de oorsprong, de geschiedenis, de betekenis van en de symboliek rond Semini.

"Het Spelleke van Semini" is een poppentheater dat al sinds 2002 poesjenellentheater brengt in de aloude traditie van het Antwerpse stangpoppentheater.

AKSIE nam dit initiatief toen om fondsen te werven voor de jaarlijkse Seminiviering en om het verhaal van Semini te vertellen. 

De eerste jaren speelden het gezelschap enkel reisvoorstellingen.

Vanaf 2009 hadden ze – dankzij de wijkvereniging Klein-Antwerpen – enkele jaren een vaste stek in de Breughelstraat.

In de zomer van 2013 werd echter een nieuw poppentheater gebouwd op de derde verdieping boven café Den Bengel op de Grote Markt. Sindsdien spelen ze daar elke laatste zondag van de maand – behalve tijdens de zomermaanden - ludiek poesjenellentheater in het Antwerps dialect.

bottom of page