top of page

DE SEMINI-SAGA

Herman Wauters

Eindelijk een boek over Semini, het kleine bas-reliëf boven de poort van de oude  burcht 'het Steen' te Antwerpen. Een klein maar niet onbelangrijk stukje erfgoed dat al eeuwen lang vele Antwerpenaars fascineert en dat wonderlijk genoeg nog steeds bestaat ondanks verwaarlozing, onbegrip, vernielzucht en de tand des tijds.

Hoe oud is het? Waar komt het vandaan? Wat stelt het voor? Wat is zijn betekenis? Welke verhalen heeft het volksgeloof er rond geweven? Is Semini uniek?

De oudste geschriften over Semini , vanaf 1512. Vanwaar de naam Semini en wanneer wordt hij voor het eerst vermeld?  De behoeders van de naam Semini…

De concurrentie in de vorm van een reliek van 's Heren Besnijdenis (14e eeuw) . De verminking tijdens de contrareformatie(eind 16e eeuw). Het 'boze oog van de verlichting'. Semini andermaal in de problemen door de totale afbraak van de oudste stadskern (eind 19e eeuw).Historiek van de Leuvense hoogstudentenclub Semini.

In de bres voor Semini: Ontstaan en werking van de vzw Aksie.

Kortom: wie meer wil weten over het wedervaren van het kleine ventje dat we Semini noemen,  vindt in dit boek een schat aan gegevens, verduidelijkt met ruim 150 illustraties. Gegevens die men tot nog toe moest sprokkelen uit wetenschappelijke tijdschriften en publicaties inzake volkskunde, worden door dit boek bereikbaar voor een breed publiek dat belangstelling heeft voor de Antwerpse geschiedenis en folklore. 

Uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren jubileumjaar van de vzw AKSIE.
Een onmisbaar kleinood in de boekenkast van iedere rechtgeaarde sinjoor of pagadder.

Het ideale geschenk aan Antwerpenaars.

Formaat: 20,5 bij 27 cm. - 124 bladzijden

Prijs : 19€ Verkrijgbaar op het secretariaat van AKSIE en in de boekhandel.

bottom of page