top of page

DOELSTELLING

De vzw Antwerps Komitee Semini in Ere werd opgericht in april 1987 en heeft tot doel :

  1. Interesse te wekken voor de figuur van Semini van wie de beeltenis boven de inkompoort van het Steen prijkt

  2. Te ijveren voor de bescherming en onderhoud van dit beeldje

  3. Heraan te knopen bij gezegden, verhalen, gebeurtenissen en tradities rond de figuur van Semini en deze te cultiveren.

  4. Feesten en bijeenkomsten te organiseren rond de figuur van Semini

  5. Het begeleiden van en het adviseren bij de diverse creaties rond de figuur van Semini

  6. Het promoten van verantwoorde creaties rond Semini bij de media, de overheid, de toeristische diensten, de horeca, de middenstand en het bedrijfsleven.

  7. Het toerisme te Antwerpen te verrijken met tradities en folklore rond Semini.

  8. Het historisch onderzoek naar de oorsprong, de geschiedenis, de betekenis en de sympboliek van Semini te bevorderen.

Dat AKSIE deze doelstellingen glansrijk realiseert wordt aangetoond door de lange lijst van initiatieven.

REALISATIES
SEMINIVIERING

De jaarlijkse Seminivieringen op de eerste zaterdag van de lente zijn tot een traditie uitgegroeid. De eerste viering vond al plaats in 1987.

HET SPELLEKE VAN SEMINI

In 2002 werd het poppentheater 'Het Spelleke van Semini' opgericht. De eerste mobiele poppenkast en daarna ook het vaste poppentheater, werden door onze enthousiaste ploeg zelf gemaakt, evenals de poppen zelf, de decors, en al wat daar verder bij te pas komt.

TENTOONSTELLING

De tentoonstelling in 2006 ‘De Semini-Saga’ in het Museum van Volkskunde te Antwerpen, was de bekroning van 20 jaar actie van vzw AKSIE.

DE SEMINI SAGA

Tal van wetenschappelijke, historische en literaire gegevens rond Semini werden door vzw AKSIE verzameld. De neerslag hiervan is het boek ‘De Semini-saga’, van de hand van Herman Wauters, dat in 2011 verscheen en het zilveren jubileumjaar luister bijzette. Ook als men beweert dat vzw AKSIE het volkomen verkeerd voorheeft vinden wij dat nog prachtig. Iedere mening over Semini is voor ons waardevol.

SEMINI-JUWEEL

Het Semini-juweel, een artistiek verantwoorde eigentijdse interpretatie van de Seminifiguur uitgevoerd door AKSIE- lid Jan Heylen vindt zijn weg naar een geïnteresseerd publiek, en zal mettertijd ongetwijfeld een door buitenlandse gasten zeer gegeerde herinnering aan Antwerpen worden.

SEMINILIEDEREN

Zowel Ed Kooyman en Herman Van Haeren, als Wannes Van de Velde, de betreurde John Lündström, de folkgroep Andromeda en anderen, schreven liedjes rond Semini die via de radio worden verspreid en op de Seminifeesten dapper meegezongen. In 1996 werd het Seminilied van Ed Kooyman door Luc Van den Eynde bewerkt voor fanfare, en begin 1998 werd het voor de duur van een jaar op de automatische trommel van de beiaard van de Antwerpse kathedraal gezet.

SEMINIKOEK

Wij beleefden de creatie van een Seminikoek, een ambachtelijk hoogstandje van vzw AKSIE-bestuurslid Rik De Winter. De Academie van Streekgebonden Gastronomie steunt en propageert met ons dit initiatief.

NIEUWSBRIEF

De AKSIE nieuwsbrief verschijnt driemaandelijks en wordt verstuurd naar alle leden en sponsors

WIL U ER OOK BIJHOREN?

U kunt lid worden van AKSIE door storting van 15€ per persoon of 25€ voor een koppel op rekening van

vzw AKSIE  IBAN BE 422 200 28 06 39 54  
met vermelding van naam - volledig adres - eventueel telefoonnummer en/of e-mail adres

Meer info:  janine.toelen@telenet.be   of tel.:015/71.44.40

HET BESTUUR

Philippe Van Den Heuvel

Philippe Van Den Heuvel

Voorzitter

Marc Dobbeleir

Marc Dobbeleir

Redactie Nieuwsbrief

Annemie Wylleman

Annemie Wylleman

Secretaris

Christiaan Ketele

Christiaan Ketele

Janine Toelen

Janine Toelen

Penningmeester

Koen Jacobs

Koen Jacobs

Communicatie en Promotie

SPONSORS en andere vrienden

Het Antwerps Komitee Semini In Ere zou al zijn activiteiten niet kunnen ontplooien zonder de zeer geapprecieerde steun van volgende organisaties, groeperingen en individuen... 

Brederodestraat 58 Antwerpen

Shanty koor

Reuzen Wannes, Gemaine en Lowiske met Scharminkel

Reus Nachtwacht van Contich

Fotograaf

Cultureel ontmoetingscentrum Sint-Andries

Muzikant

Antwerpse webkrant

Please reload

bottom of page